Zeptej se Riotu

Polož nám nějakou otázku ohledně LoL nebo Riotu a my se na ni pokusíme odpovědět. Odpovědi zveřejňujeme každý druhý čtvrtek ve 22:30 (SEČ).

Co tě zajímá?

Něco se pokazilo. Zkus se zeptat znovu.

Děkujeme za zaslání otázky!

Další článek

Vývoj: Stav hodnoceného režimu

Ohlížíme se za sezónou, odhalujeme zrušení hodnocení dle pozic a rozebíráme reset na diamantové a výš.

V KRÁTKOSTI: S některými změnami hodnoceného režimu jsme spokojení, například s přepracováním rozřazování, a poziční sestavování zápasů přineslo v několika ohledech zlepšení. Přijetí hodnocení dle pozic ale tolik pozitivní nebylo, takže nebudeme v celosvětovém zavádění pokračovat a v Koreji a Severní Americe test hodnocení dle pozic k 13. březnu ukončíme. Také jsme uzavřeli vyšetřování potíží s automatickým sestavováním zápasů / úrovněmi na diamantové a výš. Kvůli jejich opravě sesadíme do konce března všechny hráče na mistrovské a vyšší na mistrovskou s 0 LB a hráče na diamantové sesadíme o jednu divizi, maximálně však na Diamantovou IV.

Ahoj, lidi, hlásí se opět Ed „SapMagic“ Altorfer s novinkami o hodnoceném režimu. Minulý týden jsme si zrekapitulovali pár největších potíží, kterým čelíme u hodnocení dle pozic, automatického sestavování zápasů na vyšších úrovních a vrcholu žebříčku. V tomto článku si rozebereme řešení a časový plán pro opravu těchto potíží. Jelikož tento článek nejspíš osloví širší publikum než původní příspěvek, začlenili jsme i pár informací, které jste už slyšeli, pokud situaci sledujete delší dobu. Dobrá, dost úvodu – přejdeme rovnou k věci a pobavíme se o stavu hodnoceného režimu. 

Co funguje

Zatím se zdá, že spoustě hráčů se líbí přepracované rozřazování, díky kterému začínáte na předvídatelnější úrovni a získáváte zpětnou vazbu po každém zápasu. Také nás těší, co dokážeme dělat se splity – odměny, které se odemykají a zlepšují spolu s vámi v reálném čase, jsou podle nás velmi slibné.

Pokud jde o automatické sestavování zápasů, těší nás i to, jak funguje poziční sestavování zápasů – neplést s hodnocením dle pozic. Čekací doby ve frontách se pro mnoho hráčů zlepšily a poměr výher na vedlejších pozicích se rovněž zvýšil. Mimoto se vylepšila míra získání primární pozice a poměr automatického doplnění v mnoha případech klesl.

Pokud jde o některé další změny, nějakou dobu potrvá, než budeme vědět, jestli budeme muset provést další drobné úpravy – konkrétně nás zajímá vaše zpětná vazba ohledně odměn za splity, rámečky a lemování vlajky za předchozí úrovně.

Hodnocení dle pozic

V případě hodnocení dle pozic jsme se rozhodli udělat test v Severní Americe a Koreji, abychom nasbírali zpětnou vazbu a upravili tuto funkci ještě předtím, než ji vydáme v dalších regionech. Po šesti týdnech sezóny a četných opravách chyb je spousta hráčů stále frustrovaná časovou náročností, nízkou úrovní uspokojení ze zápasů mimo hlavní pozici a tím, že spoluhráči neberou zápasy mimo hlavní pozici dost vážně.

To se neděje jen na sociálních sítích. Neustále děláme mezi hráči průzkumy, abychom pochopili, co se jim na LoL líbí nebo nelíbí. Od spuštění hodnocení dle pozic jsme v Severní Americe i v Koreji viděli dramatický negativní posun – o 20 až 30 % – v míře spokojenosti s touto funkcí.

Po vyhodnocení zpětné vazby od vás jsme se sešli a zvážili všechny změny, díky kterým bychom tento systém mohli vylepšit. Nakonec jsme došli k názoru, že z hodnocení dle pozic nedokážeme udělat zážitek, který si zasloužíte, jen tím, že budeme upravovat přelévání LB nebo změny v postupových sériích. Mnohým z vás se prostě nelíbí základní kompromisy tohoto systému.

Na začátku jsme se zapřisáhli, že tuto funkci budeme vyvíjet s vámi, a slíbili jsme, že pokud se vám nebude líbit, stáhneme ji. Za tímto slibem si stojíme, takže 13. března ukončíme test hodnocení dle pozic v Severní Americe a Koreji a nebudeme pokračovat v globálním zavádění hodnocení dle pozic.

Stažení bude probíhat následovně:

  • Z vašeho nejvyššího hodnocení dle pozic se stane vaše nová úroveň. Zachováme vaši úroveň, LB i status a postup v postupové sérii. Pokud je vaše nejvyšší úroveň provizorní, přenese se vám se stejným počtem zbývajících zápasů. 
  • Odměny vám zůstanou. Vaše zbroj z hodnoceného režimu a veškeré odměny za split vám zůstanou a o žádný postup nepřijdete.
  • Všechny výhody postupového pomocníka se vám přenesou. Zapamatujeme si nejvyšší úroveň, které jste dosáhli napříč pozicemi, a podle ní určíme nárok na postupového pomocníka.

Přestože s testem hodnocení dle pozic končíme, udělali jsme během vývoje této funkce spoustu vylepšení v automatickém sestavování zápasů – například kratší čekání ve frontě a vyšší míra získání primární pozice –, která s námi zůstanou. Také řešíme, jestli zachováme poziční sestavování zápasů, díky čemuž by zápasy mimo hlavní pozici byly spravedlivější i bez hodnocení dle pozic. Až budeme mít solidní plán, řekneme vám víc.

Automatické sestavování zápasů / hodnocení při vysokém MMR

Také jsme zaznamenali četné potíže v automatickém sestavování zápasů, které ovlivňovaly hráče na diamantové a vyšší. Část z toho se dala očekávat, jelikož jsme měnili vyvážení nejvyšších úrovní a rozšířili velikost mistrovské, jak jsem psal v předchozím článku. Pořád ale zůstává pár podstatných chyb, které musíme rovněž vyřešit. Věnovat se chceme hlavně dvěma konkrétním problémům.

Zaprvé: kvůli přidání železné a velmistrovské úrovně vznikla chyba, kvůli které se nezanedbatelné množství hráčů – až 155 na jednom serveru – dostalo do velmistrovské, přestože neměli poměr výher ani 40 %. Kvůli další přidružené chybě se dokázalo pár hráčů na diamantové vyšplhat na vyšší úrovně, než na které měli mít nárok.

V obou případech jsme opravili chyby pod kapotou, které hráčům umožnily získat vyšší úroveň, než kterou měli. Nyní ale mají hráči pocit, že uvízli na místě, jelikož zatímco se jejich úroveň přepočítává, ztrácejí víc LB, než kolik získávají. Kromě toho jsme zaznamenali konzistentní zpětnou vazbu ohledně toho, že vrchol žebříčku kvůli přetrvávajícím efektům těchto chyb nepůsobí tak legitimně.

Tito hráči by se díky postupnému ubývání bodů a běžnému hraní časem dostali zpátky tam, kam podle své úrovně schopností patří. To by ale mohlo trvat i několik měsíců či déle a během této doby by schopnější hráči byli pořád frustrovaní z kvality svých zápasů.

Než abychom žebříček nechali po větší část sezóny v aktuálním stavu, provedeme do konce března pro hráče na diamantové a vyšší ve všech regionech částečný reset žebříčku. Ačkoliv momentálně cílíme na druhou půli března, potřebujeme tento přístup řádně otestovat, jinak riskujeme vznik nových problémů. Dáme vám vědět, až budeme mít pevné datum nebo když budeme potřebovat načasování pozměnit.

Reset bude fungovat následovně:

  • Hráči na mistrovské, velmistrovské a vyzyvatelské půjdou na mistrovskou s 0 LB. Reset vrcholu žebříčku urychlí sestup hráčů, kteří se na mistrovskou dostali díky využití chyb ze začátku sezóny, a pomůže normalizovat zisk LB.
  • Diamantoví hráči sestoupí o jednu divizi, maximálně na Diamantovou IV. Tyto sestupy zlepší zisk LB – ale nespraví je zcela – u hráčů, kteří se na začátku sezóny dostali na vyšší pozice, než by měli.
  • Odměny vám zůstanou, ale budou odpovídat vaší nové úrovni. Nepřijdete o žádný postup vůči odměnám, ale pokud máte gesto či vylepšení zbroje z 1. splitu, budou odpovídat vaší úrovni po resetu.
  • Velmistrovská a vyzyvatelská se dočasně uzamknou. Velmistrovská se odemkne týden po resetu a vyzyvatelská se odemkne týden poté.

Mezisezónní částečný reset je bolestivý, ale chceme ho omezit tak, aby se týkal jen tolika hráčů, kolik je kvůli opravě výše popsaných chyb nutných. Na nižších úrovních jsme tyto problémy nezaznamenali, takže by bylo nefér a zbytečné resetovat postup všem hráčům. Hluboce se omlouváme za způsobenou frustraci hráčům, kteří si své místo zasloužili oprávněně. Domníváme se ale, že tento částečný reset je pro zachování integrity vrcholu žebříčku nezbytný.

Co bude dál

Za celý tým vám děkuji za spolupráci na hodnocení dle pozic a zbytku změn v hodnoceném režimu. Zavázali jsme se, že s vámi budeme spolupracovat a vytvářet zážitky, které oceníte. Občas to znamená, že se hodně rozmáchneme a mineme cíl. Doufáme, že postupem času se s vámi podělíme o výhody tohoto vývojového přístupu a že budete ochotní vydat se s námi na další dobrodružství… ať už nás zavede kamkoliv.

Pokud mezitím narazíte na problém, o kterém jsme se tu nebavili, nebo se jen chcete vyjádřit k hodnocenému režimu, napište nám do komentářů. Ještě jednou děkujeme za pomoc a trpělivost a uvidíme se ve Žlebu!

Další článek

Vyber další skin pro Tristanu